Extra onderzoek

Extra onderzoek

Stap 3 - Extra onderzoek

De eerste bezichtiging heeft plaatsgevonden. U bent enthousiast en ziet zichzelf al in het huis wonen. In gedachten bent u zelfs al bezig om de kamers in te delen. Maar voordat u een bod uitbrengt, dient u nog wel zekerheid te krijgen over allerlei zaken die ook van groot belang zijn. Daarvoor is extra onderzoek nodig.

Bestemmingsplan, vergunningen, asbest en energielabel

Is die fraaie uitbouw wel tot stand gekomen met een vergunning of misschien illegaal gebouwd? Dat is belangrijk om te weten, want als huizenkoper hebt u te maken met regelgeving door de overheid. De bedoelingen die de gemeente heeft met de nabije omgeving zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarin staat of er bijvoorbeeld hoogbouw is gepland die straks de zon uit uw achtertuin weg zal houden. Maar doe ook onderzoek naar:

  • bodemgesteldheid, funderingsproblematiek, betonrot, grondwaterstand;
  • asbest
  • olietank
  • erfpachtvoorwaarden
  • bewijs van eigendom
  • lijst van roerende zaken

Bij koop appartement: extra onderzoek VvE

Voor kopers die een appartement op het oog hebben, geldt dat zij lid worden van een Vereniging van Eigenaren. Een VvE regelt het onderhoud van het gebouw en alle gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Het extra onderzoek richt zich in dit verband op de structuur en de financiële situatie van de VvE. Door zaken als de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement, de onderhoudsprognose voor de komende jaren en de vergaderstukken te onderzoeken, kunt u onvoorziene kosten voorkomen.