Gebreken na oplevering

Gebreken na oplevering

Stap 10 - Gebreken na oplevering

De verkoper van een bestaande woning heeft de plicht om gebreken die bekend te zijn te melden. Anderzijds heeft de koper de plicht om de woning te onderzoeken. Maar hoe te handelen als de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden en er vervolgens toch (verborgen) gebreken zichtbaar worden?

Ernstig of minder ernstig gebrek

Indien er sprake is van een ernstig gebrek, kunt u het huis niet normaal gebruiken. Als het dak buitenproportioneel lek is bijvoorbeeld. Daar is de verkoper aansprakelijk voor, ongeacht of hij van het gebrek op de hoogte was of niet. Voorwaarde is wel dat het gebrek al voor de overdracht bestond en niet zichtbaar was voor de koper (met het oog op zijn onderzoeksplicht). Bij minder ernstige gebreken is het lastiger de aansprakelijkheid van de verkoper aan te tonen. Wanneer de leeftijd van de woning een rol speelt zullen verkopers bovendien geneigd zijn een ouderdomsclausule in het contract op te nemen. Daarmee proberen zij hun aansprakelijkheid te beperken.    

Nazorg door de aankoopmakelaar

In dit soort gevallen is het prettig om terug te kunnen vallen op de begeleiding en nazorg door de aankoopmakelaar. Hij weet hoe destijds de bezichtiging is verlopen. Welke aantekeningen, foto’s en afspraken er zijn er gemaakt. En of de verkoper aan zijn mededelingsplicht voldaan. Hij heeft u als koper geholpen om alle relevante informatie over de woning te verzamelen. En als er achteraf onverhoopt problemen ontstaan, helpt hij u om dit opgelost krijgen. Samenvattend: hoe eerder u een aankoopmakelaar inschakelt, hoe beter!