Koopakte

Koopakte

Stap 7 - Koopakte

De afspraken tussen verkoper en koper worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Vaak wordt hier een model voor gebruikt dat is vastgesteld door onder meer de NVM, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Op basis van de gegevens in de koopovereenkomst zal de notaris een akte van levering opmaken.

De koopovereenkomst voor uw nieuwe huis

Een voorlopig koopcontract is vooral bedoeld om de particuliere koper duidelijkheid te verschaffen en te beschermen tegen professionele verkopers. Bijvoorbeeld als deze het huis nogmaals (tegen een horgere prijs) zouden willen verkopen aan een ander of als er tussen koop en oplevering beslag op wordt gelegd. Uw mondelinge bod en de opleverdatum zijn pas geldig als deze ook schriftelijk zijn overeengekomen. Na het tekenen van het voorlopig koopcontract hebt u als koper nog wel drie dagen bedenktijd. Gedurende die 72 uur kunt u zich alsnog terugtrekken zonder kosten of boete. Na de bedenktijd is dat lastiger, tenzij er sprake is van ontbindende voorwaarden.

De juiste voorwaarden nu voorkomt discussie achteraf

Het is dus noodzakelijk om uw belangen schriftelijk vast te leggen in een voorlopig koopcontract. De aankoopmakelaar helpt u bij het opstellen van de voorwaarden. Die kunnen betrekking hebben op de datum van oplevering en zaken die de verkoper in de woning achterlaat, maar minstens zo belangrijk zijn de ontbindende voorwaarden voor het geval u de financiering niet rond krijgt of het niet lukt om uw huidige woning te verkopen.