Notaris

Notaris

Stap 9 - Notaris

De notaris is volgens de wet bevoegd om een authentieke akte voor u op te maken. In het geval van de aankoop van een huis betreft dat de transportakte (juridische overdracht van eigendom, ook wel akte van levering genoemd) en de hypotheekakte, waarin de overeenkomst met de geldverstrekker is vastgelegd.

De sleutels van uw nieuwe huis

Voordat de overdracht bij de notaris plaatsvindt, gaan de verkoper en koper de woning nog inspecteren: het zogenaamde afschouwen. Dit is een belangrijk moment voor de de koper, want eventuele onverwachte gebreken kunnen nu nog worden besproken. Achteraf is dit vaak lastiger aan te tonen. Ook zullen de meterstanden worden opgenomen.Na het afschouwen de verkoper en de koper met hun makelaars naar het kantoor van de notaris. Op basis van het voorlopig koopcontract heeft hij de transportakte opgesteld. Zodra de partijen hun handtekening onder de akte hebben gezet, is de levering formeel een feit. U zult dan de sleutels van uw nieuwe huis overhandigd krijgen. Als koper tekent u vervolgens ook de hypotheekakte, waarna de notaris de geldverstrekker zal informeren dat het afgesproken bedrag kan worden overgeboekt.

Notaris Noord-Holland Noord

Het is gebruikelijk dat degene die de kosten betaalt ook de notaris mag kiezen. Meestal is dat de koper, vandaar 'Kosten Koper'. Vaak betreft het een notariskantoor in de gemeente waar het huis bevindt. De notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Op de website van de KNB staan de gegevens van alle kantoren in Nederland. De site bevat ook informatie over juridische zaken die betrekking hebben op het kopen van een huis. Vanzelfsprekend adviseert uw aankoopmakelaar u ook graag over deze zaken en uw keuze voor een notaris.